SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 11. Četvrtak, 17. travnja 2003.
OPĆINA BAŠKA
Općina Baška

12.

Temeljem članka 55. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01 i 150/02) i članka 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01), Općinsko vijeće Općine Baška je, na sjednici održanoj 10. travnja 2003. godine, donijelo

O D L U K U
o korištenju viška sredstava iz 2002. godine

Članak 1.

Odobrava se korištenje viška ostvarenih sredstava iz 2002. godine, u ukupnom iznosu od 669.480,90 kn, za podmirenje izdataka, kako slijedi:

1.1.sanacija i regulacija potoka u
Jurandvoru 186.755,16 kn

1.2.izgradnja potpornog zida i nogostupa
u Jurandvoru 47.130,00 kn

1.3.izgradnja mrtvačnice u Baški 83.560,00 kn

1.4.javna rasvjeta 34.745,18 kn

1.5.komunalne akcije u mjesnim odborima
obuhvaćene troškovnikom T.D.
Baška d.o.o. 208.645,93 kn

1.6.ostale nespomenute komunalne
usluge 108.644,63 kn


Ukupno 669.480,90 kn

Članak 2.

Izdaci iz prethodnog stavka će se rasporediti po pozicijama rashoda i izdataka I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Baška za 2003. godinu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/6

Ur. broj: 2142-03-03-7

Baška, 10. travnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Marijan Dekanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=27&mjesto=10007&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr