SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 11. Četvrtak, 17. travnja 2003.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županija

20.

Na temelju članka 53. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01), a sukladno Nacionalnoj strategiji o suzbijanju zlouporabe droga, Županijsko poglavarstvo je na 42. sjednici od 17. travnja 2003. godine donijelo

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti
na području Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Povjerenstvo za suzbijanje ovisnosti s naglaskom na suzbijanje zloporabe alkohola, duhana i droge na području Primorsko-goranske županije ima ulogu: koordinacije između različitih sektora (zdravstvena zaštita, socijalna skrb, prosvjeta, Ministarstvo unutarnjih poslova, sudovi za maloljetnike, carina, nevladine udruge), međusobnog informiranja, podnošenja inicijativa zajedničkih akcija suzbijanja i pružanja stručne i drugih potpora odgovarajućim programima gradova i općina.

Članak 2.

U Povjerenstvo za suzbijanje ovisnosti na području Primorsko-goranske županije imenuju se:

1. Boris Barbalić, Carinarnica Rijeka,

2. Božo Barbarić, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka,

3. dr. sc. Petar Bezinović, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci,

4. mr. sc. Jasna Blažević, Upravni odjel za školstvo i društvene djelatnosti

5. mr. sc. dr. Elizabeta Dadić-Hero, Centar za prevenciju i liječenje bolesti ovisnosti pri Domu zdravlja Rijeka

6. Zoran Dragičević, zamjenik župana Primorsko-goranske županije

7. mr. sc. Iva Josipović, Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb Primorsko-goranske županije,

8. mr. sc. Željko Jovanović, član Poglavarstva Grada Rijeke

9. mr. sc. Đulija Malatestinić, Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije,

10. Miljenka Mikulec, Centar za socijalni rad Rijeka,

11. Tonka Milanović-Juretić, Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci,

12. Velimir Radošević, Općinski sud u Rijeci,

13. mr. sc. Vladimir Sabljić, KBC Rijeka - Klinika za psihijatriju,

14. Vladimir Smešny, dr. med, Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb,

15. Željko Šimunić, član Poglavarstva za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije,

16. Zdenka Vranić, Ured državne uprave u Primorsko- goranskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, Odsjek za prosvjetu i kulturu,

17. Miomir Zelić, član Poglavarstva za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb Primorsko-goranske županije.

Predsjednik Povjerenstva izabrat će se na konstituirajućoj sjednici.

Članak 2.

Stručni i administrativni poslovi za Povjerenstvo obavljat će se u Upravnom odjelu za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga (»Službene novine« broj 12/98).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/03-03/7

Ur. broj. 2170/01-92-01-03/8

Rijeka, 17. travnja 2003.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl.ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=27&mjesto=00001&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr