SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2003.
OPĆINA VINODOLSKA
Općina Vinodolska

2.

Na temelju odredbi članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/ 96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01), članka 3. i 6. stavak 2. i 3. Zakona o zakupu poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 91/96 i 124/97), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 26/01, 3/02 i 9/02) Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 12. redovitoj sjednici održanoj 3. prosinca 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Vinodolske

Članak 1.

U Odluci o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 22/98 i 16/99), članak 31. stavak drugi se mijenja i glasi:

»Vrijednost veličine »V« za poslovni prostor i zone u kojima se nalazi poslovni prostor, određuje se u visini V = 1,3293586 = 1,33 EUR, s time da je u pretvorbi DEM u EUR, 1 DEM = 0,511291881 EUR«.

Članak 2.

U članku 42. postojeće Odluke dodaje se stavak 1. koji glasi:

»Ugovorena zakupnina poslovnog prostora izražava se u EUR, plaća se u protuvrijednosti u kunama, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, na dan dospijeća zakupnine za naplatu«.

Dosadašnji stavci 1. do 4. Odluke postaju stavci 2. do 5.

Članak 3.

U cjelokupnom tekstu Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 22/98 i 16/99), iskazana valutna klauzula u DEM se pretvara u valutnu klauzulu izraženu u EUR, na način da je 1 EUR = 1,95583 DEM ili 1 DEM = 0,511291881 EUR.

Članak 4.

Ova izmjena i dopuna Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Vinodolske, stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ-e.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Vinodolske, objavljena u »Službenim novinama« PGŽ-e broj 22/98 i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke (»Službene novine« PGŽ-e broj 16/ 99), u dijelu koji je obuhvaćen ovom izmjenom i dopunom članka 31. stavak 2. i članka 42. Odluke, dok u preostalom dijelu, koji nije obuhvaćen ovom Izmjenom i dopunom, sve osim promijenjene valutne klauzule, ostaje na snazi.

Klasa: 021-05/02-01-012-012

Ur. broj: 2107-03/02-01-12-12-08

Bribir, 3. prosinca 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=24&mjesto=91253&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr