SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2003.
OPĆINA KOSTRENA
Općina Kostrena

9.

Na temelju članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 5/02 i 22/02) a u svezi članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 18. ožujka 2003. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića Zlatna ribica

I.

Daje se prethodna suglasnost na Odluku o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića »Zlatna ribica«, koju je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Zlatna ribica« na sjednici održanoj 4. ožujka 2003. godine.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-03-14

Kostrena, 18. ožujka 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik

Ljubomir Paškvan, dipl. iur., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=24&mjesto=51221&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr