SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2003.
OPĆINA KOSTRENA
Općina Kostrena

5.

Na temelju odredbe članka 5. stavak 5. i članka 19. stavka 4. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 92/94) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 05/02 i 20/02), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici 18. ožujka 2003. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena
za 2003. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Kostrena za 2003. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 30/02), Članak 1. mijenja se i glasi:

Proračun Općine Kostrena za 2003. godinu sastoji se od:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-03-10

Rijeka, 18. ožujka 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Ljubomir Paškvan, v. r.

 

Odluka o izmjenama i dopunama   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=24&mjesto=51221&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr