SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2003.
OPĆINA KLANA
Općina Klana

2.

Na temelju članka 19. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 92/94) i članka 19. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 7. ožujka 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o rasporedu viška prihoda iz 2002. godine

Članak 1.

Višak prihoda nad rashodima u 2002. godini u iznosu od 405.242,39 kuna raspoređuje se kako slijedi:


Konto Poz. Opis Iznos


31111 1 Bruto plaće zaposlenih 11000,00


31214 9 Otpremnina (bruto) 3000,00


31311 3 Doprinos za MIO 4000,00


31321 4 Doprinos za zdravstvo 3000,00


32312 60 Usluga interneta 2000,00


32377 152 Usluge agencija, student.servisa 2000,00


32115 15 Naknada za prijevoz na sl.putu u zemlji 1500,00


32375 204 Geodetske usluge 9000,00


32911 11 Naknade članovima predstavničkih tijela 6000,00


32911 12 Porezi na naknade članova predstavničkih tijela 6000,00


38114 260 Tekuće donacije političkim organizacijama 2500,00


51612 329 Izdaci za poduzetničke kredite 15000,00


37215 195 Stipendije i školarine 3600,00


38229 284 Kapitalne donacije - dj.igrališta 4400,00


32329 107 Tekuće održavanje nerazvstanih cesta 19642,39


42131 302 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta 50000,00


42149 303 Izrada projekata 90000,00


42149 305 Sufinanciranje nastavka izgradnje nogostupa 4600,00


42271 311 Rekostrukcija i proširenje javne rasvjete 20000,00


45111 325 Uređenje novih nerazvrstanih cesta 110000,00


41119 326 Kupnja zemljišta-groblje 12000,00


42149 312 Građevinski radovi na groblju 26000,00


U k u p n o: 405.242,39


Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/03-01/03

Ur. broj: 2170-06-03-01-05

Klana, 7. ožujka 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Klana
Ivan Šnajdar, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=24&mjesto=51217&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr