SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2003.
OPĆINA KLANA
Općina Klana

Općina Klana

1.

Na temelju članka 46. stavak 3. i 4. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 92/94),članka 73., 74., 75. i 76. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave (»Narodne novine« broj 117/93) te članka 19. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/ 01), Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 7. ožujka 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o godišnjem obračunu proračuna Općine Klana
za 2002. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji obračun proračuna Općine Klana za 2002. godinu sadrži:

- ukupno ostvareni prihodi u iznosu od 3.176.151,11 kuna

- višak prihoda iz ranijih godina 18.285,91 kuna

- ukupno izvršeni rashodi u iznosu od 2.789.194,63 kuna

- razlika viška iz ranijih godina 405.242,39 kuna

Članak 2.

Glavni financijski izvještaj: bilanca, izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, promjene u vrijednosti i obujnu imovine i obveza, izvješće o ostvarenim vlastitim prihodima, izvještaj o novčanim tijekovima, izvještaj o obvezama, popis stvari i osnovnih sredstava te bilješke, sastavni su dio Godišnjeg obračuna proračuna Općine Klana za 2002. Godinu.

Članak 3.

Neutrošeni prihodi po godišnjem obračunu Proračuna Općine Klana u iznosu od 405.242,39 kuna raspoređuje se:

- razdjel 1. 25.000,00 kuna

- razdjel 2. 40.000,00 kuna

- razdjel 5. 8.000,00 kuna

- razdjel 7. 294.242,39 kuna

- razdjel 8. 38.000,00 kuna

Članak 4.

Sastavni dio ovog Godišnjeg obračuna proračuna je i izvršenje bilančnog dijela proračuna, kako slijedi:

A)    PRIHODI PRORAČUNA - OPĆI DIO

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/03-01/03

Ur. broj: 2170-06-02-01-04

Klana, 7. ožujka 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Klana
Ivan Šnajdar, v.r.

 

 

 

Odluka o godišnjem obračunu proračuna   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=24&mjesto=51217&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr