SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2003.
GRAD RIJEKA
14

17.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst), članka 7. Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na temelju ugovora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/ 00), članka 7. Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti javne rasvjete na temelju ugovora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/00) i provedenog javnog natječaja objavljenog u Novom listu 7. veljače 2003. godine, te članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02 i 13/02) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. ožujka 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru osoba kojima se povjerava
obavljanje komunalnih poslova održavanja
javnih površina i javne rasvjete na temelju ugovora
na području Grada Rijeke

Članak 1.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina, i to:

- hortikulturnog uređenja javne površine na Stubama Marka Remsa kod kućnog broja 14,

- uklanjanja vegetacije sa stijenskog pokosa u Ulici 1. maja nasuprot kućnog broja 3,

- raščišćavanja javnih površina koje su u vlasništvu Grada Rijeke duž Ulice Kozala,

- hortikulturnog uređenja zelenih površina u Strossmayerovoj ulici kod kućnog broja 23 (pokraj Gimnazijskih stuba),

- postave dvaju klupa u Strossmayerovoj ulici kod kućnog broja 23,

- raščišćavanja neuređene zelene površine u Ulici Škurinjskih žrtava prema Drenovi,

- uređenja zelenila (sanacije stablašica) u okolišu Dječjeg vrtića »Rijeka« Podcentra Potok u Ulici J. Završnika 3,

- uređenja zapuštene zelene površine u okolišu zgrade Ustanove za hitnu medicinsku pomoć u Ulici B. Blečića b.b.,

povjeravaju se trgovačkom društvu Cvjećarstvo d.d. Rijeka, Škurinjska cesta 1, s rokom izvršenja dvadeset radnih dana, počev od dana uvođenja u posao.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina, i to:

- uređenja zelene površine u Ulici Z. Kučića kod kućnog broja 3,

- hortikulturnog uređenja okoliša oko nebodera u Ulici Giuseppea Duella kod kućnih brojeva 19 i 21,

- sadnje živice na južnom rubu okoliša objekata u Ulici Branimira Markovića,

- uređenja zelene površine kod Osnovne škole Srdoči,

- uređenja neuređene površine uz potporni zid u Ulici Drage Gervaisa kod kućnih brojeva 2, 4 i 6,

- uređenja zelenika u okolišu zgrade Doma zdravlja Rijeka - Dežurne službe u Ulici Mirka Kontuša broj 18,

povjeravaju se trgovačkom društvu Cvjećarstvo d.d. Rijeka, Škurinjska cesta 1, s rokom izvršenja osamnaest radnih dana, počev od dana uvođenja u posao.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina, i to:

- uređenja i održavanja okoliša zgrade Guvernerove palače, Muzejski trg 1,

povjeravaju se trgovačkom društvu PARKOVI PLUS d.o.o. Rijeka, Osječka 67 b, s rokom izvršenja deset radnih dana, počev od dana uvođenja u posao.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina, i to:

- uređenja neuređenih zelenih površina uz turističke prometnice na području Grada Rijeke,

povjeravaju se trgovačkom društvu Cenoza d.o.o. Rupa, Rupa 29, s rokom izvršenja trideset radnih dana, počev od dana uvođenja u posao.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina, i to:

- uređenja dječjeg igrališta u Ulici B. Ćikovića Marčeva (kraj postojećih dječjih igrališta),

- opremanja dječjeg igrališta u Ulici B. Ćikovića Marčeva,

- uređenja okoliša u Ulici Vere Bratonje 23,

- uređenja pješčanika u Dječjem vrtića »Rijeka« Podcentru Mirta u Pulskoj ulici 19,

povjeravaju se trgovačkom društvu PARKOVI PLUS d.o.o. Rijeka, Osječka 67 b, s rokom izvršenja tridesetpet radnih dana, počev od dana uvođenja u posao.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina, i to:

- uređenja okoliša u Liburnijskoj ulici kod kućnog broja 8,

- postavljanja košarica za otpatke, nadopune pijeska u pješčaniku, popravka klackalice i postave 3 klupe u Dječjem vrtiću »Rijeka« Podcentru Đurđice u Marohnićevoj ulici 12,

- uređenja prilaza, uređenja neuređene površine, popravka stubišta, terase, zida i mreže na igralištu Osnovne škole Orehovica, Grobnička cesta 46,

povjeravaju se Zanatskoj zadruzi Gradin Rijeka, Kumičićeva 50, s rokom izvršenja tridesetpet radnih dana, počev od dana uvođenja u posao.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina, i to:

- sanacije zida sa sjeverne strane stambene zgrade kućni broj 5 u okolišu Osnovne škole »Kozala«, Ulica A. Kovačića 21,

- uređenja stubišta i platoa terase Hrvatskog doma u Dragi,

- popravka kamenog zidića, uređenja zelenila, uklanjanja uništenih sprava za igru i popravka klupa u Dječjem vrtiću »Rijeka« Podcentru Kvarner u Ulici Kalvarija 1,

- postavljanja novih sprava za igru u Dječjem vrtiću »Rijeka« Podcentru Kvarner u Ulici Kalvarija 1,

- uređenja zelenila, sanacije oborinskih voda i uređenja pješčanika u Dječjem vrtiću «Rijeka» Podcentru Vidrice u Ulici V. Četkovića 1,

- postavljanja novih sprava za igru u Dječjem vrtiću Rijeka Podcentru Vidrice u Ulici V. Četkovića 1,

- uređenja površine istočno od Crkve Sv. Sebastijana,

povjeravaju se trgovačkom društvu PARKOVI PLUS d.o.o. Rijeka, Osječka 67 b, s rokom izvršenja dvadeset radnih dana, počev od dana dana uvođenja u posao.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina, i to:

- uređenja dječjeg igrališta između nebodera kod kućnih brojeva 37 i 39 u Ulici Z. Kučića,

- postavljanja pet novih klupa na spoju Ulice Z. Kučića i Ulice F. Belulovića,

- postavljanja dvije klupe u Ulici Kozala kod kućnog broja 71,

- postavljanja klupe u parku ispred zgrade u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 43,

- postavljanja klupe kraj objekta u Ulici Ede Starca kod kućnog broja 13,

- postavljanja betonskog stola za stolni tenis u Ulici D. Gervaisa,

- postavljanja četiri klupe u Ulici Srdoči (ispred Pošte),

- postavljanja klupa u okolišu zgrade u Ulici G. Carabino kod kućnih brojeva 3 i 5,

- postavljanja klupa u okolišu zgrade u Šibenskoj ulici kod kućnog broja 1,

povjeravaju se trgovačkom društvu Cenoza d.o.o. Rupa, Rupa 29, s rokom izvršenja trideset radnih dana, počev od dana uvođenja u posao.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina, i to:

- sanacije stijenskog pokosa zaštitnom mrežom u Baračevoj ulici kod kućnog broja 50,

povjeravaju se trgovačkom društvu Alpmont d.o.o. Rijeka, Sadska 1, s rokom izvršenja petnaest radnih dana, počev od dana uvođenja u posao.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina, i to:

- izvođenja privremenih priključaka sa održavanjem razvodnih ormara za privremene priključke na plažama na području Grada Rijeke,

povjeravaju se trgovačkom društvu Krijesnica d.o.o. Rijeka, Drenovski put 5, s izvršenjem po pojedinačnim nalozima do 31.12.2003. godine, počev od dana uvođenja u posao.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina, i to:

- obavljanja radova na održavanju čistoće mora u riječkom akvatoriju,

povjeravaju se trgovačkom društvu Dezinsekcija d.o.o. Rijeka, Brajšina 13, s rokom izvršenja od 1. lipnja 2003. godine do zaključno 15. rujna 2003. godine.

Komunalni poslovi održavanja javne rasvjete, i to:

- proširenja javne rasvjete na 12 lokacija (ukupno 59 novih rasvjetnih tijela) i to: u Parku Pomerio, na prilaznom putu Osnovne škole Kozala, u Ulici Bok kod kućnog broja 6, na prilaznoj cesti i igralištu Osnovne škole Podmurvice, u Ulici Svetog Jurja kod kućnog broja 20/2 (odvojak), u Ulici Svetog Jurja kod kućnog broja 20 do 25 i kod kućnog broja 26 do 46, na Stubama M. Remsa kod kućnog broja 13, u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca kod kućnog broja 44 i 47 do 61, na Karlovačkim stubama kod zgrade u Vukovarskoj ulici 66, u Ulici Andrije Peruča kod kućnog broja od 11 do 27 te na području Bačića kod kućnog broja 3,

povjeravaju se trgovačkom društvu Metal Opatija d.o.o, Opatija, Nova cesta 78, s rokom izvršenja šezdeset radnih dana, počev od dana uvođenja u posao.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/40

Ur. broj: 2170-01-10-03-2

Rijeka, 25. ožujka 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

mr. sc. Željko Glavan, v. r.

 

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=24&mjesto=51000&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr