SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2003.
GRAD RIJEKA
14

16.

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o zakupu poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 91/96 i 124/97), članka 14. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/01 - pročišćeni tekst, 06/01 i 10/02) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/ 01, 4/02 i 13/02), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 25. ožujka 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima
i postupku javnog natječaja za davanje u zakup
poslovnog prostora

Članak 1.

U članku 2. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/02) stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci 5. i 6., postaju stavci 4. i 5.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. podstavak 5. mijenja se i glasi:

»- izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice (u obliku i sadržaju određenim posebnim podzakonskim aktom),«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Prijava iz stavka 1. ovoga članka podnosi se do određenog roka utvrđenog u tekstu objave javnog natječaja, u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Rijeka, Rijeka, Titov trg 3, s naznakom »NE OTVARATI - PRIJAVA ZA LICITACIJU POD REDNIM BROJEM ______.«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Otvaranje prijava iz stavka 2. ovoga članka obavlja Komisija prije početka licitacije prema redoslijedu zaprimanja prijava te utvrđuje da li udovoljavaju uvjetima objavljenim u javnom natječaju i o istome sastavlja zapisnik. Imena prijavljenih natjecatelja ne objavljuju se do početka licitacije.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/43

Ur. broj: 2170-01-10-03-2

Rijeka, 25. ožujka 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

mr. sc. Željko Glavan, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=24&mjesto=51000&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr