SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2003.
GRAD RIJEKA
14

14.

Na temelju članka 40. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02 i 13/02) i članka 11. Društvenog ugovora Komunalnog društva Energo d.o.o. Rijeka, Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 25. ožujka 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o prijenosu (prodaji) dijelova poslovnog udjela Grada Rijeke u Komunalnom društvu Energo d.o.o. Rijeka

Članak 1.

Grad Rijeka prihvaća ponudu od 10. siječnja 2003. godine ponuditelja AMGA Azienda Multiservizi SpA iz Udina i Thüga Aktiengesellschaft iz Münchena za kupnju 340oslovnog udjela u dijelovima kojeg je Grad Rijeka imatelj u Komunalnom društvu Energo d.o.o. Rijeka, a čija vrijednost iznosi 45.446.400,00 kuna.

Članak 2.

Grad Rijeka će prenijeti (prodati) dijelove poslovnog udjela iz članka 1. ove Odluke u jednakim dijelovima, i to kako slijedi:

- 170oslovnog udjela prenijet će ponuditelju AMGA Azienda Multiservizi SpA iz Udina po cijeni od 3.960.000,00 EUR,

- 170oslovnog udjela prenijet će ponuditelju Thüga Aktiengesellschaft iz Münchena po cijeni od 3.960.000,00 EUR.

Članak 3.

Sredstva ostvarena prodajom poslovnog udjela iz članka 1. ove Odluke koristit će se za povećanje temeljnog kapitala (dokapitalizaciju) Komunalnog društva Energo d.o.o. Rijeka.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/41

Ur. broj: 2170-01-10-03-4

Rijeka, 25. ožujka 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

mr. sc. Željko Glavan, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=24&mjesto=51000&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr