SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2003.
OPĆINA BAŠKA
OPĆINE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8.

Temeljem članka 14. stavak 3. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 11/96, 75/99, 62/01 i 109/01), sukladno odredbama članka 68. stavak 2. Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (»Narodne novine« broj 37/98, 73/02 i 153/02), te članaka 16. i 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 13. ožujka 2003. godine, donijelo je

PROPIS
o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe
izvan prostorija

Članak 1.

Ovim Propisom se određuju mjesta na području Općine Baška, na kojima se prodaja robe može obavljati izvan prostorija, odnosno na klupama, u kioscima, iz kamiona, pomoću automata i sl.

Članak 2.

Prodaja različite robe, koja se po svojim svojstvima može prodavati izvan prodavaonica, u naseljima na području Općine Baška može se obavljati na površinama kako slijedi:

I. mjesto Baška:

1. javne površine:

. Ulica Emila Geistlicha (od restauranta »Strand« do hotela »Zvonimir«),

. Ulica kralja Zvonimira (od zimske autobusne postaje do križanja s Uskočkom ulicom),

. Ulica Palada (ispod parka »Marjan« - počev od površine ispod spomenika do kbr. 1; lokacija »Macel«)

. Ulica Zdenke Čermakove - proširenje za pješake s lijeve strane kolnika, kod križanja s Ulicom Prilaz kupalištu,

. Uskočka ulica - prodaja poljoprivrednih proizvoda i namirnica u skladu s propisima o zaštiti zdravstvene ispravnosti namirnica,

. parkiralište Gruh - prodaja plina; prodaja konfekcioniranog sladoleda i konfekcioniranog pića,

. ŠRC »Zablaće«, igralište za mini golf - prodaja konfekcioniranog sladoleda i konfekcioniranog pića,

2. privatne površine - isključivo one površine koje ne graniče neposredno s javnom površinom (površine unutar kampova i sl.), u skladu s važećim dokumentima prostornog uređenja, odnosno prodaja izvan prostorija se može obavljati na privatnim površinama isključivo uz uvjet da je prodajno mjesto udaljeno najmanje 10 m od javne prometno-pješačke površine.

II. mjesto Draga Bašćanska:

1. javne površine:

. autobusna postaja, južno od čekališta,

. površine uz Zadružni dom.

2. privatne površine - ispred kuća, na propisnoj udaljenosti od prometnice, uz obvezu pridržavanja zakonskih odredbi koje se odnose na sigurnost prometa vozila i pješaka, za prodaju isključivo vlastitih poljoprivrednih proizvoda, u skladu s propisima koji jamče zdravstvenu ispravnost proizvoda koji se prodaju.

III. mjesto Jurandvor:

1. javne površine:

. autobusna postaja, južno od čekališta

2. privatne površine - ispred kuća, na propisnoj udaljenosti od prometnice, uz obvezu pridržavanja zakonskih odredbi koje se donose na sigurnost prometa vozila i pješaka, za prodaju isključivo vlastitih poljoprivrednih proizvoda, u skladu s propisima koji jamče zdravstvenu ispravnost proizvoda koji se prodaju.

Članak 3.

Ne dozvoljava se prodaja i izlaganje robe iz asortimana ispred trgovina u dijelu Ulice kralja Zvonimira od kbr. 24 do kbr. 82.

Izlaganje i prodaja robe iz asortimana na površinama ispred trgovina, koje se nalaze izvan dijela Ulice kralja Zvonimira, naznačenog u stavku 1. ovoga članka gdje je to izričito zabranjeno, moguća je isključivo uz posebno odobrenje odsjeka nadležnog za komunalne poslove Općine Baška.

Članak 4.

Za prodaju različite robe u prigodi održavanja tradicionalnih pučkih zabava - Dan Općine Baška, Ribarski dan i sl., praznika i vjerskih blagdana, koji se tradicionalno svečanije slave na ovom području, ili obilježavanja značajnih obljetnica i sl., određuju se površine u dijelu Ulice Palada u luci, odnosno površine ispred crkava u naseljima u kojima se u prigodi proslave blagdana održavaju svečani vjerski obredi, odnosno na površinama koje u posebnim prigodama, posebnom odlukom, odredi Općinsko vijeće.

Članak 5.

O načinu i uvjetima prodaje, te vrsti ponude na mjestima na javnoj površini iz članka 2. i članka 4. odlučuje Općinsko vijeće.

Članak 6.

Korisnik javne površine je obvezan, prije početka obavljanja prodaje, sklopiti s Općinom Baška ugovor o zakupu javne površine.

Članak 7.

Ovaj Propis stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/3

Ur. broj: 2142-03-03-3

Baška, 13. ožujka 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Marijan Dekanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=24&mjesto=10007&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr