SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2003.
GRAD KRALJEVICA
Grad Kraljevica

8.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 12. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« broj 34/01) Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na 3. sjednici održanoj dana 12. ožujka 2003. godine donosi

SOCIJALNI PROGRAM

Članak 1.

Cilj Socijalnog programa je podizanje općeg životnog standarda građana i njihovih obitelji, osiguravanje potrebnih sredstava za život i pružanje usluga pojedincima koji se uslijed društvenih ili prirodnih uzroka nalaze u posebnom stanju potrebe za društvenom pomoći.

Članak 2.

Program socijalne zaštite ostvaruje se kroz sljedeće oblike:

- ostvarivanjem prava iz Odluke o socijalnoj skrbi,

- donacije Dobrovoljnim davateljima krvi,

- donacije gradskom Crvenom križu,

- donacije Udrugama,

- financijske i materijalne pomoći građanima.

Članak 3.

Prava iz Odluke o socijalnoj skrbi ostvaruju se kroz:

- pravo na besplatnu prehranu dojenčadi i male djece,

- pravo na sufinanciranje boravka djece u Dječjem vrtiću »Orepčići« - Kraljevica,

- pravo učenika osnovnih škola na sufinanciranje školske marende,

- pravo na pomoć u prehrani,

- pravo na financiranje troškova javnog prijevoza,

- pravo na financiranje troškova prijevoza djece u specijalne škole i prijevoza djece s posebnim potrebama,

- pravo na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade,

- pravo na oslobođenje od plaćanja odvoza kućnog smeća,

- pravo na sufinanciranje plaćanja utroška vode i troškova kanalizacije,

- pravo na sufinanciranje pogrebnih troškova,

- pravo na sufinanciranje nabavke školskih knjiga.

Prava iz stavka 1. ovog članka ostvaruju se temeljem odredbi Odluke o socijalnoj skrbi i Odredbi naputka o provedbi Odluke o socijalnoj skrbi.

Članak 4.

Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi mogu se ostvariti slijedeće pomoći - sredstva:

- pomoć učenicima prvih razreda za kupnju školskog pribora,

- sredstva za programe humanitarnih udruga,

- sredstva za pomoć u školovanju,

- pravo na dodjelu prigodnih poklon-paketa.

Prava iz stavka 1. ovog članka ostvaruju se temeljem posebnih Odluka Gradskog poglavarstva.

Članak 5.

Za ostvarenje prava iz Socijalnog programa propisana Odlukom o socijalnoj skrbi zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu koji temeljem dostavljene potrebne dokumentacije donosi Rješenje.

Za ostvarenje prava iz članka 4. ovog Programa zahtjev se podnosi Gradskom poglavarstvu Grada Kraljevice.

Članak 6.

Sredstva za navedene oblike prava i pomoći osigurana su u Proračunu Grada Kraljevice, a raspoređivat će se sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i Odlukama Gradskog poglavarstva.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 550-01/03-01/2

Ur. broj: 2170/08-08-03-01

U Kraljevici, 12. ožujka 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Marinko Čandrlić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=24&mjesto=10001&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr