SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 24. Srijeda, 5. lipnja 2024.
OPĆINA VINODOLSKA

18.

Na temelju članka 119. stavak 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj: 28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 67/18., 126/19., 130/20. – Odluka Ustavnog suda i 21/22. – pročišćeni tekst, 60/22., 16/23., 155/23. i 36/24.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20. – pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 21. sjednici održanoj 29. svibnja 2024., donosi sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Predlaže se da Županijska skupština Primorsko-goranske županije imenuje za suca porotnika Županijskog suda u Rijeci Jasminu Antić, čiji podaci čine sastavni dio ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i dostaviti će se Odboru za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.

KLASA: 024-02/24-01/2

URBROJ: 2170-34-02-24-255

Bribir, 29. svibnja 2024.

Općinsko vijeće
Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2330&mjesto=91253&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr