SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 24. Srijeda, 5. lipnja 2024.
OPĆINA VRBNIK

11.

Na temelju odredbi članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 59.stavka 3. podstavka 9. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09,33/09,15/13,25/13,2/18,17/20,2/21 14/21), na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, Općinski načelnik Općine Vrbnik, donio je

II. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA

o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Vrbnik

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu JUO općine Vrbnik (Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/22.) te Izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbnik (Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/22.) i to u dijelu Sistematizacija radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbnik kao sastavnom dijelu Pravilnika, mijenja se naziv radnog mjesta pod rednim brojem 5. u 5. REFERENT – KOMUNALNI, PROMETNI I POMORSKI REDAR, kao i opis navedenog radnog mjesta sukladno tablici u prilogu.

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Pravilnike stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:030-01/24-01/1

URBROJ:2170-36-24-01-1

Vrbnik 20. svibnja 2024.godine

 

Pročelnica                                 Općinski načelnik

Greta Crnčić, v.r.                       Dragan Zahija,v.r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2330&mjesto=51516&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr