SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 24. Srijeda, 5. lipnja 2024.
GRAD MALI LOŠINJ

35.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10, 10/23) i članka 32. stavak 1. podstavak 19. Statuta Grada Malog Lošinja ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-proč.tekst, 9/18 i 9/21), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 28. svibnja 2024. godine, donijelo je

Odluku

o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima
za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Malog Lošinja (Sln. Pgž br. 16/23, 49/23 – dalje Odluka) u članku 3., u tablici pod nazivom: Radna mjesta II. kategorije, dodaje se radno mjesto:

”Viši stručni suradnik za kulturu”, ”6. klasifikacijski rang”, ”koeficijent 3,05.”

Članak 2.

U Odluci u članku 3. u tablici pod nazivom: Radna mjesta III. kategorije, radno mjesto ”stručni suradnik za redarstvo” se briše.

Članak 3.

U Odluci u članku 3. u tablici pod nazivom: Radna mjesta III. kategorije, u potkategoriji ”viši referent” dodaje se radno mjesto:

”Viši referent za poslove redarstva”, ”9. klasifikacijski rang”, koeficijent 2,70.”

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ”Službenim novinama Primorsko -goranske županije”.

 

 

 

 

 

KLASA: 120-01/24-01/01

URBROJ:2170-10-01-24-2

Mali Lošinj, 28. svibnja 2024.g.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

Dubravko Devčić, dr.med.vet., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2330&mjesto=10005&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr