SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 24. Srijeda, 5. lipnja 2024.
GRAD MALI LOŠINJ

33.

Temeljem članka 48. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 165. t.2. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), članka 32. Statuta Grada Mali Lošinj (“Službene novine PGŽ” br. 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17-pročišćeni tekst,9/18, 9/21) i članka 1.Odluke o davanju suglasnosti za izgradnju komunalne infrastrukture („Službene novine PGŽ“br. 33/21, 46/22, 28/23) na svojoj sjednici dana 28. svibnja 2024. godine Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja donosi sljedeću

O D L U K U

1. U Odluci o davanju suglasnosti za izgradnju Komunalne infrastrukture objavljenoj u Službenim novinama PGŽ-a broj 28/23 mijenja točka 4. i glasi:

“Ovom Odlukom određuju se rokovi realizacije izgradnje i primopredaje za dio javne rasvjete planirane vrijednosti 46.500,00 eura do 31.12.2024.godine.“

2. Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Malog Lošinja da sklopi Dodatak Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza na izgradnji komunalne infrastrukture iz točke 1. ove Odluke.

3. Ova se Odluka objavljuje u Službenim novinama Primorsko goranske županije.

KLASA: 360-05/23-01/28

URBROJ: 2170-10-01-24

Mali Lošinj, 28. svibnja 2024.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK:

Dubravko Devčić,dr.med.vet., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2330&mjesto=10005&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr