SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 20. Ponedjeljak, 13. svibnja 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

85.

Na temelju članka 3. stavka 1. Odluke o dodjeli zahvalnica i priznanja (KLASA: 022-04/04-03/3, URBROJ: 2170/01-92-01-04-6 od 12. veljače 2004. godine i KLASA: 022-04/09-07-28, URBROJ: 2170/1-05-01/6-09-4 od 14. prosinca 2009. godine), članka 11. stavka 3. Odluke o javnim priznanjima Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 36/14), članka 52. stavka 1. točke 15. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 6. svibnja 2024. godine, donio je

O D L U K U

o dodjeli posebnog priznanja Primorsko-goranske županije Lučkoj kapetaniji Rijeka

I.

Dodjeljuje se posebno priznanje Lučkoj kapetaniji Rijeka povodom 250. obljetnice osnutka.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/24-01/17

URBROJ: 2170-01-01/6-24-31

Rijeka, 6. svibnja 2024.

Ž U P A N

Zlatko Komadina, dipl.ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2326&mjesto=00001&odluka=85
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr