SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 19. Petak, 3. svibnja 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

82.

Na temelju članka 87. i članka 115. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novinebroj 83/23), Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije („Narodne novinebroj 3/15, 38/15, 69/19 i 47/20), članka 28. stavka 1. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novinebroj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novinebroj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 26. sjednici održanoj 25. travnja 2024. godine, donijela je

O D L U K U

o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja

u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko- goranske županijebroj 40/20, 21/21, 33/22, 36/22, 42/23 i 14/24), u točki IV. GRANICE LUČKOG PODRUČJA LUKA POD UPRAVLJANJEM ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE CRIKVENICA, članak 23. mijenja se i glasi:

Članak 23.

Lučko područje luke Bršćanovica (Dramalj) sastoji se od: luke Bršćanovica (Dramalj) i bazena Bršćanovica.

·         Lučko područje luke Bršćanovica (Dramalj) na dijelu k.o Jadranovo, čini poligon točaka od 1 do 15 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

·         Lučko područje luke Bršćanovica (Dramalj) – bazen Bršćanovica na dijelu k.o. Jadranovo čini poligon točaka od 1 do 11 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Članak 2.

Članak 24. mijenja se i glasi:

Članak 24.

Lučko područje luke Crikvenica sastoji se od: luke Crikvenica i bazena Dubračina.

·         Lučko područje luke Crikvenica na dijelu k.o. Crikvenica, čini poligon točaka od 1 do 24 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

*Tablica je u prilogu*

·         Lučko područje luke Crikvenicabazen Dubračina na dijelu k.o. Crikvenica, čini poligon točaka od 1 do 5 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Članak 3.

Članak 26. mijenja se i glasi:

Članak 26.

Lučko područje luke Jadranovo sastoji se od: luke Jadranovo i bazena: Grabrova, Havišće i Vodna.

·         Lučko područje luke Jadranovo na dijelu k.o. Jadranovo, čini poligon točaka od 1 do 14 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

·         Lučko područje luke Jadranovobazen Grabrova na dijelu k.o. Jadranovo, čini poligon točaka od 1 do 7 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

*Tablica je u prilogu*

·         Lučko područje luke Jadranovobazen Havišće na dijelu k.o. Jadranovo, čini poligon točaka od 1 do 6 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

·         Lučko područje luke Jadranovobazen Vodna na dijelu k.o. Jadranovo, čini poligon točaka od 1 do 5 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

*Tablica je u prilogu*

Članak 4.

Članak 27. mijenja se i glasi:

Članak 27.

Lučko područje luke Omorika (Dramalj) sastoji se od: luke Omorika i bazena: Ad Turres i Vrtina.

·         Lučko područje luke Omorika (Dramalj) na dijelu k.o. Dramalj, čini poligon točaka od 1 do 27 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

*Tablica je u prilogu*

 

·         Lučko područje luke Omorika (Dramalj) – bazen Ad Turres na dijelu k.o. Crikvenica, čini poligon točaka od 1 do 8 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

·         Lučko područje luke Omorika (Dramalj) – bazen Vrtina na dijelu k.o. Dramalj, čini poligon točaka od 1 do 4 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

*Tablica je u prilogu*

 

 

Članak 5.

Članak 31. mijenja se i glasi:

Članak 31.

Lučko područje luke Selce sastoji se od: luke Selce i bazena: Amabilis i Bazeni Selce.

·         Lučko područje luke Selce na dijelu k.o Selce, čini poligon točaka od 1 do 18 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

·         Lučko područje luke Selcebazen Amabilis na dijelu k.o. Selce, čini poligon točaka od 1 do 4 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

*Tablica je u prilogu*

 

 

·         Lučko područje luke Selcebazen Bazeni Selce na dijelu k.o. Selce, čini poligon točaka od 1 do 7 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Članak 6.

Za lučke bazene koji su predmet ove Odluke nije potrebno utvrđivati granicu pomorskog dobra budući se radi o proširenju luka na nove lučke bazene koji se u naravi koriste kao luke.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 024-04/24-01/3

URBROJ: 2170-01-01/5-24-32

Rijeka, 25. travnja 2024.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2325&mjesto=00001&odluka=82
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr