SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 19. Petak, 3. svibnja 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

81.

Na temelju članka 119. stavka 1. i stavka 3. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22, 16/23, 155/23 i 36/24), članka 41. stavka 2. Zakona o sudovima za mladež („Narodne novine“ broj 84/11,143/12, 148/13, 56/15 i 126/19), članka 28. stavka 1. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine” broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 26. sjednici održanoj 25. travnja 2024. godine, donijela je

O D L U K U

o razrješenju i imenovanju sudaca porotnika
za mladež Općinskog suda u Rijeci

Članak 1.

Dužnosti suca porotnika za mladež Općinskog suda u Rijeci razrješuje se Sandra Barbiš imenovana Odlukom o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Rijeci („Službene novine“ broj 4/21).

Dužnosti suca porotnika za mladež Općinskog suda u Rijeci razrješuju se Mateo Havaić i Margita Pleše imenovani Odlukom o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Rijeci („Službene novine“ broj 23/21).

Dužnosti suca porotnika za mladež Općinskog suda u Rijeci razrješuju se suci porotnici imenovani Odlukom o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Rijeci („Službene novine“ broj 34/22), kako slijedi:

1. Dunja Krnjatić,

2. Snježana Volrić,

3. Meri Stošić,

4. Irena Divković,

5. Laura Jagić,

6. Kristina Kregar,

7. Anđelka Šimić,

8. Ivan Podnar.

Članak 2.

Za suce porotnike za mladež Općinskog suda u Rijeci imenuju se:

1. Ivona Grgas-Roknić,

2. Enea Dessardo,

3. Gloria Tijan,

4. Domagoj Barić.

Članak 3.

Suci porotnici iz članka 2. ove Odluke imenuju se na četiri godine i istekom toga roka mogu biti ponovno imenovani.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/24-01/3

URBROJ: 2170-01-01/5-24-26

Rijeka, 25. travnja 2024.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2325&mjesto=00001&odluka=81
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr