SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 19. Petak, 3. svibnja 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

80.

Na temelju članka 119. stavka 1. i stavka 3. Zakona o sudovima („Narodne novinebroj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22, 16/23, 155/23 i 36/24), članka 28. stavka 1. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novinebroj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novinebroj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 26. sjednici održanoj 25. travnja 2024. godine, donijela je

O D L U K U

o razrješenju i imenovanju sudaca porotnika
Općinskog suda u Rijeci

Članak 1.

Dužnosti suca porotnika Općinskog suda u Rijeci razrješuju se suci porotnici imenovani Odlukom o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci („Službene novinebroj 18/20), kako slijedi:

1. Ivan Miloš,

2. Nega Pugar,

3. Franjo Talan,

4. Ivan Dubrović,

5. Nada Benčić,

6. Dean Kršul,

7. Ilija Pijetlović,

8. Luka Šušić,

9. Ljerka Mihić,

10. Sandra Svetić.

Članak 2.

Za suce porotnike Općinskog suda u Rijeci imenuju se:

1. Ivona Grgas-Roknić,

2. Tatjana Koželj-Mladenić,

3. Daniela Milinović,

4. Anton Žic.

Članak 3.

Suci porotnici iz članka 2. ove Odluke imenuju se na četiri godine i istekom toga roka mogu biti ponovno imenovani.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 024-04/24-01/3

URBROJ: 2170-01-01/5-24-25

Rijeka, 25. travnja 2024.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2325&mjesto=00001&odluka=80
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr