SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 19. Petak, 3. svibnja 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

78.

Na temelju članka 230. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 133/20, 147/20, 136/21, 119/22, 156/22 i 33/23), članka 5. stavka 1. točke a. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti („Narodne novine“ broj 46/11, 6/13 i 63/14), članka 5. stavka 1. Odluke o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 20/12, 5/15, 28/15 i 6/23), članka 28. stavka 1. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13- pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 26. sjednici, održanoj 25. travnja 2024. godine, donijela je

O D L U K U

o izmjenama Odluke o imenovanju mrtvozornika
na području Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o imenovanju mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 20/23), u članku 2., stavku 1. točkama 1., 6., 7. i 13., alineje 4. mijenjaju se i glase: „Martina Pereza Guščić, dr.med.“.

U članku 2., stavku 1. točkama 1., 6., 7. i 13. alineje 7. mijenjaju se i glase „Dubravka Dundović, bacc.med.techn.“.

U članku 2., stavku 1. točki 4. alineja 1. briše se, a dosadašnje alineje od 2. do 4. postaju alineje od 1. do 3.

U članku 2., stavku 1. točki 8. alineje 3. i 4. brišu se, a dosadašnje alineje od 5. do 7. postaju alineje od 3. do 5.

U članku 2., stavku 1. točki 11. alineja 3. mijenja se i glasi „Martina Pereza Guščić, dr.med.“.

U članku 2., stavku 1. točki 12. alineja 2. briše se, a dosadašnje alineje od 3. do 5. postaju alineje od 2. do 4.

U članku 2., stavku 1. točki 14. alineja 1. briše se, a dosadašnje alineje od 2. do 5. postaju alineje od 1. do 4.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. točkama 1., 4., 12., 16., 17. i 22. alineje 3. i 4. brišu se, a dosadašnje alineje od 5. do 7. postaju alineje od 3. do 5.

U članku 3. stavku 1., točkama 3., 6., 7., 8. i 21., alineje 4., mijenjaju se i glase: „Martina Pereza Guščić, dr.med.“

U članku 3. stavku 1., točkama 3., 6., 7., 8. i 21., alineje 7., mijenjaju se i glase „Dubravka Dundović, bacc.med.techn.“.

U članku 3. stavku 1. točki 10. alineja 2. briše se, a dosadašnje alineje od 3. do 4. postaju alineje od 2. do 3.

U članku 3., stavku 1. točkama 11., 13. i 14, alineje 3. mijenjaju se i glase „Martina Pereza Guščić, dr.med.“.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke razrješuju se dužnosti obavljanja poslova mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije Antun Ferenčić, dr.med., Denis Zvonarić, dr.med., Krešimir Sandukčić, dr.med., Karmen Barbiš, dr.med., Aris Dizdarević, dr.med. i Marjana Magdić, dr.med., a Dubravka Dundović, bacc.med.tech. razrješuje se dužnosti za područje grada Opatije te općina Lovran, Matulji i Mošćenička Draga.

Utvrđuje se prestanak dužnosti za mrtvozornika Mladena Španjola, dr.med., s danom 28. studeni 2023. godine, zbog smrti.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Služebnim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/24-01/3

URBROJ: 2170-01-01/5-24-21

Rijeka, 25. travnja 2024.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2325&mjesto=00001&odluka=78
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr