SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 19. Petak, 3. svibnja 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

72.

Na temelju članka 14. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko- goranske županije za 2024. godinu („Službene novinebroj 48/23), članka 65. stavka 4. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novinebroj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novinebroj 26/09, 16/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 26. sjednici održanoj 25. travnja 2024. godine, donijela je

O D L U K U

o rasporedu sredstava Domu zdravlja Primorsko-goranske županije za financiranje aktivnostiDostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite

Članak 1.

Raspoređuju se sredstva Domu zdravlja Primorsko-goranske županije, osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2024. godinu, Razdjel 004 Upravni odjel za zdravstvo, Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge, A 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite, u ukupnom iznosu od 1.046.186,00 eura, na način :

Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi

31 Rashodi za zaposlene899.500,00

32 Materijalni rashodi146.686,00

Ukupno:1.046.186,00

Članak 2.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke zaključi ugovor sa Domom zdravlja Primorsko-goranske županije sukladno članku 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 024-04/24-01/3

URBROJ: 2170-01-01/5-24-10

Rijeka, 25. travnja 2024.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2325&mjesto=00001&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr