SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 17. Četvrtak, 18. travnja 2024.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

68.

Na temelju članka 121. stavka 2. u vezi s člankom 119. stavkom 1. podstavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20, 151/22 i 156/23), članka 52. stavka 1. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije dana 8. travnja 2024. godine, donio je

O D L U K U

o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole Viktora Cara Emina, Lovran

I.

Vanja Kusturin Zukić, predstavnica osnivača u Školskom odboru Osnovne škole Viktora Cara Emina, Lovran razrješava se dužnosti članice Školskog odbora na vlastiti zahtjev.

II.

Ines Cunjak, imenuje se na dužnost članice Školskog odbora Osnovne škole Viktora Cara Emina, Lovran.

III.

Mandat novoimenovanoj članici Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata članice umjesto koje je imenovana.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/24-01/13

URBROJ: 2170-01-01/6-24-98

Rijeka, 8. travnja 2024.

Ž U P A N

Zlatko Komadina, dipl.ing., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2323&mjesto=00001&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr