SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 15. Petak, 29. ožujka 2024.
OPĆINA VINODOLSKA

15.

Temeljem članka 10. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, općinski načelnik Općine Vinodolske općine, 27. ožujka 2024., donosi

PRVE IZMJENE I DOPUNE

PLANA PRIJMA U SLUŽBU ZA 2024. GODINU

Članak 1.

U Planu prijma u službu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 2/24.) u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: Plan), Privitak I., odnosno tabelarni prikaz iz članka 2. Plana mijenja se na način da se u istom mijenja i dopunjuje prikaz potrebnih radnih mjesta te pod R.br. 3. u rubrici „Potreban broj vježbenika“, pod oznakom „SPS“ umjesto broja „0“ ima stajati broj „1“.

Članak 2.

Tabelarni prikaz koji je bio sastavni dio Plana mijenja se novim koji se nalazi u privitku ovih Prvih izmjena i dopuna Plana i njihov je sastavni dio (Privitak 1.).

Članak 3.

Ove Prve izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 112-01/24-01/7

URBROJ: 2170-34-1-24-1

Bribir, 27. ožujka 2024.

Općina Vinodolska općina

Općinski načelnik

Daniel Grbić, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2321&mjesto=91253&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr