SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 15. Petak, 29. ožujka 2024.
OPĆINA OMIŠALJ

20.

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 16. sjednici održanoj 26. ožujka 2024. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o izboru predsjednika
i članova Mandatnog odbora

Članak 1.

U Odluci o izboru predsjednika i članova Mandatnog odbora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 15/21) u članku 1. točka 2. mijenja se i glasi: „Marino Kirinčić, za člana“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/24-01/52

URBROJ: 2170-30-24-7

U Omišlju, 26. ožujka 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2321&mjesto=51513&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr