SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 11. Srijeda, 13. ožujka 2024.
OPĆINA VINODOLSKA

13.

Na temelju članka 7. i 12. stavak 5. Odluke o javnim priznanjima Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 19/11.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. stavak 1. podstavak 21. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na prijedlog Odbora za dodjelu priznanja, na 20. sjednici održanoj 6. ožujka 2024., donosi

ODLUKU

O DODJELI ZAHVALNICE – PLAKETE OPĆINE

Članak 1.

Filipu Klariću, dodjeljuje se Zahvalnica – plaketa Općine za osobit doprinos u promicanju ugleda Općine Vinodolske općine prilikom osvajanja brončane medalje na Svjetskom boćarskom prvenstvu u Alžiru 2023. godine

Članak 2.

Zahvalnica – plaketa Općine iz članka 1. ove Odluke biti će dodijeljena na za to posebno organiziranoj prigodi.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/24-01/1

URBROJ: 2170-34-02-24-248

Bribir, 6. ožujka 2024.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2317&mjesto=91253&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr