SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 8. Petak, 23. veljače 2024.
OPĆINA PUNAT

9.

Na temelju članka 26. stavka 1., članka 31. stavka 1., članka 34. stavka 1., članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/22), Općinsko vijeće Općine Punat na 18. sjednici održanoj dana 16. veljače 2024. godine donosi

ODLUKU

o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
na području Općine Punat

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/19, 41/20 i 17/22) u članku 4. stavku 1. dodaje se točka 6. koja glasi:

„ 6. usluge održavanja javnih tuševa na plažama.

Pod održavanjem javnih tuševa na plažama podrazumijevaju se poslovi održavanja i upravljanja javnim tuševima na plažama koje se nalaze na području Općine Punat, izuzev onih plaža koje su dane u koncesiju. Poslovi održavanja i upravljanja javnim tuševima podrazumijevaju nužne i redovite popravke tijekom cijele kalendarske godine, kao i naplatu njihova korištenja tijekom ljetnih mjeseci.“

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. točke 3. iza alineje 10. dodaje se nova alineja 11. koja glasi:

„ - usluge održavanja javnih tuševa na plažama.“

Članak 3.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

KLASA: 024-05/24-01/1

URBROJ: 2170-31-01-24-6

Punat, 16. veljače 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

PREDSJEDNIK

Goran Gržančić, dr.med., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2313&mjesto=51521&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr