SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 5. Četvrtak, 8. veljače 2024.
GRAD KRK

3.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst, 6/21 i 47/23), a u svezi sa Proračunom Grada Krka za 2024. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/23), gradonačelnik Grada Krka, donio je

PLAN

prijma u službu u Grad Krk za 2024. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu u Grad Krk utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, potreban broj službenika i namještenika, kao i planirani prijam službenika i namještenika u 2024. godini te potrebe za prijam vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke.

II.

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka predviđeno je ukupno 30 radnih mjesta i to 28 službenika i 2 namještenika, a popunjeno je 26 radna mjesta (24 službenika i 2 namještenika).

III.

Sukladno planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Krka za 2024. godinu, u Jedinstvenom upravnom odjelu predviđa se prijam službenika u službu na neodređeno i određeno vrijeme i to za sljedeća radna mjesta:

a) Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme;

b) U Odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša:

- Viši stručni suradnik za investicije i razvoj – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme;

c) U Odsjeku za komunalno gospodarstvo:

- Referent - komunalni i pomorski redar 3 – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme;

- Referent - prometni redar - 1 izvršitelj na određeno vrijeme (sezonski, zbog povećanog obima poslova);

d) U Odsjeku za gospodarstvo:

- Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata te civilnu i protupožarnu zaštitu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja, rasporedom i premještajem.

IV.

Popunjavanje radnih mjesta provodit će se postupno tijekom godine, prilagođavajući dinamiku zapošljavanja osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Krka za 2024. godinu.

V.

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 112-01/24-01/01

URBROJ: 2170-09-02/1-24-5

Krk, 29. siječnja 2024.

G R A D K R K

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2310&mjesto=51500&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr