SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 4. Petak, 2. veljače 2024.
GRAD NOVI VINODOLSKI

23.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/2018, 96/18, 112/19) i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20, 5/21 i 43/23), a slijedom prijedloga pročelnika upravnih odjela Grada Novog Vinodolskog, u skladu s Proračunom Grada Novog Vinodolskog za 2024. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 43/23) dana 22. siječnja  2024. godine, gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Tomislav Cvitković, univ. spec. oec., donosi

P L A N

prijma u službu u upravna tijela
Grada Novog Vinodolskog za 2024. godinu 

I.

Donosi se Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2024. godinu.

II.

Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Grada Novog Vinodolskog utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Prilog 1).

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije' i na web-stranici Grada.

KLASA: 112-01/23-01/4
URBROJ: 2170-11-04-24-3

Novi Vinodolski, 22. siječnja 2024.

GRADONAČELNIK

Tomislav Cvitković, univ. spec. oec., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2309&mjesto=51250&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr