SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 2. Srijeda, 17. siječnja 2024.
OPĆINA VINODOLSKA

2.

Temeljem članka 10. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, općinski načelnik Općine Vinodolske općine, 4. siječnja 2024., donosi sljedeći

PLAN

PRIJMA U SLUŽBU ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Utvrđuje se Plan prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinodolske općine za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Plan sadrži broj sistematiziranih radnih mjesta, stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu, broj vježbenika, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme i potreban broj vježbenika, temeljem Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 47/23.), a sve prema tabelarnom prikazu koji čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 112-01/24-01/1

URBROJ: 2170-34-1-24-1

Bribir, 4. siječnja 2024.

Općina Vinodolska općina

Općinski načelnik

Daniel Grbić, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2307&mjesto=91253&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr