SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 42. Srijeda, 29. studenog 2023.
OPĆINA LOPAR

42.

Na temelju članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 5/21, 33/22), Općinsko vijeće donosi

ODLUKU

o financiranju dječjeg vrtića Pahuljica Rab

I.

Općina Lopar financirati će boravak djece u Dječjem vrtiću Pahuljica Rab u punoj mjesečnoj (ekonomskoj) cijeni za korisnike sa prebivalištem u Loparu.

II.

Donošenjem ove odluke prestaje važiti sporazum sklopljen između Općine Lopar i Grada Raba; Ugovor o participaciji Općine Lopar u punoj mjesečnoj (ekonomskoj) cijeni Dječjeg vrtića Pahuljica Rab za korisnike sa prebivalištem u Loparu dana 18. travnja 2019. g., KLASA: 402-07/19-01/07, URBROJ: 2169/02-02-19-01, Dodatak Ugovoru o participaciji Općine Lopar u punoj mjesečnoj (ekonomskoj) cijeni Dječjeg vrtića Pahuljica Rab za korisnike sa prebivalištem u Loparu, KLASA: 601-01/20-01/01, URBROJ: 2169/02-02-20-01 od 06. listopada 2020.g., Dodatak II o participaciji Općine Lopar u punoj mjesečnoj (ekonomskoj) cijeni Dječjeg vrtića „Pahuljica“ Rab za korisnike sa prebivalištem u Loparu, KLASA: 024-02/23-01/02, URBROJ: 2170-24-01-23-07 od 27. travnja 2023.g.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije', a primjenjuje se od 0l. siječnja 2024. godine.

KLASA: 011-02/23-01/6

URBROJ:2170-24-01-23-7

Lopar, 25. studenog 2023. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2297&mjesto=51281&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr