SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 42. Srijeda, 29. studenog 2023.
OPĆINA LOPAR

41.

Na temelju članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 5/21, 33/22), Općinsko vijeće donosi

ODLUKU

o financiranju Programa Produženog boravka
i školske prehrane u produženom boravku

I.

Općina Lopar financirati će Program produženog boravka uključujući uslugu boravka i uslugu školske prehrane u produženom boravku za učenike s prebivalištem na području Općine Lopar.

II.

Troškovi se odnose na usluge iz stavka 1. ove odluke koje ostvaruju korisnici produženog boravka u Područnoj školi u Loparu koji imaju sklopljen ugovor sa Osnovnom školom Ivana Rabljanina Rab.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije', a primjenjuje se od 0l. siječnja 2024. godine.

KLASA: 011-02/23-01/6

URBROJ: 2170-24-01-23-8

Lopar, 25. studenog 2023. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2297&mjesto=51281&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr