SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 42. Srijeda, 29. studenog 2023.
OPĆINA LOPAR

37.

Na temelju članka 57. st. 3. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23), članka 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu („Narodne novine“ broj 01/19, 1/20, 1/21 i 156/22- dalje u tekstu: Pravilnik), članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije, broj: 5/21 i 33/22), Općinsko vijeće Općine Lopar na 19. sjednici održanoj dana 25. studenog 2023.g., donijelo je

O D L U K U

o visini paušalnog poreza na dohodak
za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu
na području Općine Lopar

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina paušalnog poreza na dohodak po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj poreznom obvezniku koji ostvaruje dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova.

Članak 2.

Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke na području Općine Lopar određuje se u iznosu od 50,00 EURA.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o paušalnom porezu za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/22).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije', a primjenjuje se od 0l. siječnja 2024. godine.

KLASA: 011-02/23-01/6

URBROJ: 2170-24-01-23-6

Lopar, 25. studenog 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2297&mjesto=51281&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr