SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 42. Srijeda, 29. studenog 2023.
OPĆINA LOPAR

36.

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), članaka 51. i 58. Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13) i članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21 i 33/22), po prethodno pribavljenom mišljenju Turstičke zajednice Općine Lopar od 02. listopada 2023. godine, Općinsko vijeće Općine Lopar na 19. sjednici održanoj 25. studenog 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova
na području Općine Lopar za 2024. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se privremena zabrana izvođenja građevinskih radova na području Općine Lopar, vrste građevina odnosno radova na koje se zabrana odnosi, područje zabrane, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se ne mogu izvoditi radovi, iznimke u kojima se zabrana ne primjenjuje te nadzor nad provođenjem.

II. VRSTE GRAĐEVINSKIH RADOVA ČIJE SE IZVOĐENJE PRIVREMENO ZABRANJUJE

Članak 2.

Privremeno se zabranjuje izvođenje svih zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevina na području Općine Lopar.

III. VRIJEME, RAZDOBLJA I PODRUČJA PRIVREMENE ZABRANE

Članak 3.

Na području Općine Lopar u 2024. godini privremeno se zabranjuje izvođenje radova iz članka 2. ove Odluke, u vremenu od 00:00 do 24:00 sata, i to u:

- u naselju Lopar, u razdoblju od 18. svibnja 2024. godine do 15. rujna 2024. godine.

IV. IZUZECI OD PRIVREMENE ZABRANE IZVOĐENJA RADOVA

Članak 4.

1. građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske,

2. uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti,

3. građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je ova Odluka stupila na snagu,

4. građevine na grobljima te građevine komunalne infrastrukture,

5. radove na građevinama koje kao hitne intervencije izvode komunalna društva u okviru svoje djelatnosti,

6. radovi na građevinama koje su od interesa za Općinu Lopar te radovi na građevinama koje se financiraju iz nacionalnih ili EU fondova.

Za ove izuzetke od privremene zabrane izvođenja građevinskih radova investitor nije u obvezi podnijeti zahtjev za odobrenje izvođenja građevinskih radova.

V. NADZOR NAD PROVEDBOM ODLUKE

Članak 5.

Nadzor nad provedbom ove Odluke, sukladno ovlastima iz članaka 51. i 58. Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13, 115/18), provodi komunalni redar Općine Lopar.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije', a primjenjuje se od 0l. siječnja 2024. godine.

KLASA: 011-02/23-01/6

URBROJ: 2170-24-01-23-3

Lopar, 25. studenog 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2297&mjesto=51281&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr