SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 42. Srijeda, 29. studenog 2023.
OPĆINA LOPAR

34.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 – pročišćeni tekst, 98/19, 144/20) i članka 20. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18), Općinsko vijeće Općine Lopar na 19. sjednici održanoj dana 25. studenog 2023. godine, donosi

ODLUKU

O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE LOPAR ZA 2022. GODINU

I.

Ovom Odlukom usvaja se Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2022. godinu kojeg je Općina Lopar u obvezi donijeti u skladu s odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18) te prema preporukama navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Primorsko-goranske županije.

II.

Izvješće o provedbi Plana upravljanja konceptualno prati strukturu poglavlja godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar, utvrđenih Uredbom o propisanom sadržaju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 24/14).

III.

Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2022. godinu donosi Općinsko vijeće Općine Lopar.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u » Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a objavit će se na službenoj web stranici Općine Lopar i dostupna je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15, 69/22).

 

 

 

 

KLASA:011-02/23-01/6

URBROJ:2170-24-01-23-1

Lopar, 25. studenog 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2297&mjesto=51281&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr