SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 42. Srijeda, 29. studenog 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

224.

Na temelju članka 93. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 33/23), članka 28. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 22. sjednici održanoj 23. studenog 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju suglasnosti na odluke o preuzimanje
radnika, prostora i opreme u djelatnosti sanitetskog prijevoza na području Primorsko-goranske županije

I.

Daje se suglasnost na:

- Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Primorsko-goranske županije broj: 01-55/36-4-23 od 10. studenog 2023. godine i

- Odluku Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije broj: 02-I-18/70-23 od 10. studenog 2023. godine,

kojima je utvrđen Prijedlog sporazuma o preuzimanju prostora, radnika, vozila i opreme u djelatnosti sanitetskog prijevoza između Doma zdravlja Primorsko-goranske županije i Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije.

(Odluke upravnih vijeća i Prijedlog sporazuma sastavni su dio ove Odluke)

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

 

 

KLASA: 024-04/23-01/8

URBROJ: 2170-01-01/5-23-32

Rijeka, 23. studenog 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v.r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u pdf formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2297&mjesto=00001&odluka=224
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr