SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 42. Srijeda, 29. studenog 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

220.

Na temelju članka 87. i članka 115. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije („Narodne novine“ broj 3/15, 38/15, 69/19, 47/20 i 83/23), članka 28. stavka 1. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 22. sjednici održanoj 23. studenog 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o utvrđivanju
lučkog područja u lukama otvorenim za javni
promet županijskog i lokalnog značaja na području
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 40/20, 21/21, 33/22 i 36/22), članak 54. mijenja se i glasi:

„Članak 54.

Lučko područje luke Vela Jana na dijelu k.o. Linardići, čini poligon točaka od 1 do 17 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/8

URBROJ: 2170-01-01/5-23-23

Rijeka, 23. studenog 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić.v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2297&mjesto=00001&odluka=220
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr