SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 42. Srijeda, 29. studenog 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

217.

Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 2. stavka 1. Odluke o određivanju tijela za davanje suglasnosti školama čiji je osnivač Primorsko-goranska županija za raspolaganje imovinom („Službene novine“ broj 26/09), članka 28. stavka 1. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 22. sjednici održanoj 23. studenog 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj školi
Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko za prodaju
nekretnine u Dokmanovićima

Članak 1.

Daje se suglasnost Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko (dalje u tekstu: Škola) za prodaju nekretnine upisane u zk.ul. 6, k.o. 333468 Moravice, označena kao k.č. 7178, kuća broj 25 i dvor u Dokmanovićima, ukupne površine 198 čhv, sve upisano u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, Zemljišnoknjižni odjel Vrbovsko.

Članak 2.

Škola je dužna:

• sukladno važećim zakonskim propisima objaviti javni natječaj za prodaju nekretnine iz članka 1. ove Odluke,

• imenovati predstavnika Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje u Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine,

• ostvarena financijska sredstva od prodaje nekretnine namjenski utrošiti za investicijsko i tekuće održavanje zgrada Škole kao i na povećanje standarada djelatnosti.

Članak 3.

Početna vrijednost prodaje nekretnine mora biti najmanje u iznosu od 154.000,00 eura, sukladno Procjembenom elaboratu tržišne vrijednosti - izmjena i dopuna (Broj elaborata: 36-23-PRK-ID) od 9. listopada 2023. godine koji je izrađen od tvrtke Koncept inženjering j.d.o.o., odnosno od stalnog sudskog vještaka građevinske struke i procjene nekretnina Suzane Badžek.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/8

URBROJ: 2170-01-01/5-23-17

Rijeka, 23. studenog 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2297&mjesto=00001&odluka=217
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr