SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 42. Srijeda, 29. studenog 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

215.

Na temelju članka 19. stavka 5. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14 i 83/23), članka 14. stavka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 22/14 i 35/23), članka 28. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 22. sjednici održanoj 23. studenog 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju odobrenja na Program rada i financijski
plan Savjeta mladih Primorsko-goranske
županije za 2024. godinu

Članak 1.

Odobrava se Program rada i financijski plan Savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2024. godinu kojeg je Savjet mladih Primorsko-goranske županije donio na sjednici od 22. kolovoza 2023. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/8

URBROJ: 2170-01-01/5-23-12

Rijeka, 23. studenog 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2297&mjesto=00001&odluka=215
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr