SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 38. Četvrtak, 2. studenog 2023.
OPĆINA BAŠKA

43.

Na temelju članka 96. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 29. stavka 1. podstavka 21. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), a u svezi s člankom 457. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 25. listopada 2023. godine donijelo je

ODLUKU

o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem
prava trgovačkog društva
PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.

Članak 1.

Trgovačko društvo PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., Vršanska 14, Krk (u nastavku teksta: Društvo) ima upisan temeljni kapital u iznosu od 4.657.790,00 EUR, a koji se sastoji od 7 poslovnih udjela te Općini Baška pripada poslovni udio rednog broja 2. nominalnog iznosa 648.860,00 EUR što čini ukupno 13,93% temeljnog kapitala.

Ovom Odlukom temeljni kapital Društva povećava se unosom prava za iznos od 973.930,00 EUR, a unesena prava odnose se na sredstva uplaćena temeljem ugovora o financiranju izgradnje komunalnih građevina i nabave komunalne opreme, sklopljenih između Društva i postojećih članova društva u razdoblju od 1. siječnja 2011. godine do 31. prosinca 2022. godine.

Članak 2.

Poslovni udio Općine Baška nakon povećanja temeljnog kapitala za 349.440,00 EUR iznosi 998.300,00 EUR, što ukupno čini 17,73% temeljnog kapitala, a sastoji se od dosadašnjeg poslovnog udjela nominalne vrijednosti 648.860,00 EUR i unosa člana u pravima na temelju ugovora o financiranju izgradnje komunalnih građevina i nabave komunalne opreme.

Članak 3.

Obvezuje se skupština Društva da nakon stupanja na snagu ove odluke izvrši potrebne izmjene osnivačkog akata kako bi povećanje temeljnog kapitala društva bilo provedeno u sudskom registru.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

KLASA: 024-02/23-01/5

URBROJ: 2170-15-01/1-23-12

Baška, 25. listopada 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica:

Tanja Grlj, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2293&mjesto=10007&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr