SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 38. Četvrtak, 2. studenog 2023.
OPĆINA BAŠKA

38.

Na temelju članka 73. stavak 1. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama („Narodne novine“ br. 155/22) i članka 29. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), Općinsko vijeće Općine Baška, na 16. sjednici održanoj 25. listopada 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o novčanoj potpori za opremu novorođenog djeteta

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se visina, uvjeti i postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete, koju osigurava Općina Baška.

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje prava iz članka 1. ove odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Baška.

Članak 3.

Roditelji novorođene djece na području Općine Baška ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete, u iznosima kako slijedi:

- za prvorođeno dijete – 700,00 eura / 5.274,15 kuna,

- za rođenje drugog djeteta –1.000,00 eura / 7.534,50 kuna,

- za rođenje trećeg djeteta – 2.000,00 eura / 15.069,00 kuna,

- za rođenje četvrtog i svakog sljedećeg djeteta – 4.000,00 eura / 30.138,00 kuna.

(fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn)

Članak 4.

Pravo na isplatu novčane potpore iz članka 3. ostvaruje se ako barem jedan roditelj ima neprekidno prebivalište na području Općine Baška najmanje 3 godine prije dana rođenja djeteta, uz uvjet da ima i uobičajeno boravište za porezne svrhe u Općini Baška, te ako dijete za koje se ostvaruje novčana pomoć ima prijavljeno prebivalište na području Općine Baška.

Pravo na isplatu novčane potpore u iznosu za drugo i svako sljedeće dijete ostvaruje se uz uvjet da ranije rođena djeca imaju prebivalište na podrućju Općine Baška.

Članak 5.

Pisani zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu potporu podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška, najkasnije tri mjeseca od dana rođenja djeteta.

Zahtjev se može podnijeti i putem sustava e-novorođenče.

Uz zahtjev obvezno treba priložiti:

- presliku rodnog lista za novorođeno dijete,

- preslike uvjerenja o prebivalištu, za roditelje i novorođeno dijete,

- preslike rodnog lista za ostalu djecu istog roditelja, ako se ne radi o prvorođenom djetetu,

- preslike uvjerenja o prebivalištu za ostalu djecu, ako se ne radi o prvorođenom djetetu,

- broja računa na koji će isplatiti novčana potpora.

U slučaju da jedan od roditelja ima prebivalište u drugoj jedinici lokalne samouprave, potrebno je priložiti i potvrdu jedinice lokalne samouprave u kojoj ima prebivalište da novčanu potporu nije primio od iste.

Ispunjavanje uvjeta uobičajenog boravišta za porezne svrhe roditelja u Općini Baška putem OIB-a provjerava Odsjek za proračun, financije i računovodstvo Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 6.

Pravo na isplatu potpore iz članka 3. priznat će se i posvojitelju maloljetnog djeteta koji ispunjava uvjete iz iz članka 4. bez obzira na starost djeteta, uz obvezu dostavljanja pisanog zahtjeva, kojemu treba priložiti:

- presliku pravomoćnog rješenja o posvojenju,

- preslike uvjerenja o prebivalištu, za posvojitelje i posvojeno dijete,

- preslike rodnog lista za ostalu djecu istog posvojitelja, ako ih ima,

- potvrdu jedinice lokalne samouprave u kojoj, moguće, prebivalište ima drugi posvojitelj, da novčanu potporu nije primio od iste jedinice lokalne samouprave,

- broja računa na koji će isplatiti novčana potpora,

najkasnije 3 mjeseca od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju.

Članak 7.

Jedinstveni upravni odjel temeljem podnesenog zahtjeva i priložene dokumentacije donosi rješenje.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaju važiti članci 45., 46. i 46.a Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko - goranske županije“ br. 20/10, 36/10, 35/14, 41/20, 04/21).

Postupci za odobrenje prava na roditeljsku naknadu, koji su započeli na temelju Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 20/10, 36/10, 35/14, 41/20, 04/21), dovršit će se temeljem odredbi koje su povoljnije u vrijeme donošenja rješenja.

Članak 9.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/23-01/5

URBROJ: 2170-15-01/1-23-7

Baška, 25. listopada 2023. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2293&mjesto=10007&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr