SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 38. Četvrtak, 2. studenog 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

206.

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine” broj 83/22), članka 28. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 21. sjednici održanoj 26. listopada 2023. godine, donijela je

P R O G R A M

javnih potreba u kulturi
Primorsko-goranske županije za 2024. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi Primorsko-goranske županije za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se djelatnosti i područja u kulturi od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2024. godini.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim djelatnostima i područjima kulturnih djelatnosti:

- književnost, nakladništvo i knjižničarstvo,

- dramska i plesna umjetnost,

- glazbena i glazbeno-scenska umjetnost,

- vizualne umjetnosti i interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse,

- kulturno-umjetnički amaterizam,

- međunarodna kulturna suradnja,

- muzejska i arhivska djelatnost,

- očuvanje i zaštita nematerijalne kulturne baštine.

Članak 2.

U Proračunu Primorsko-goranske županije za 2024. godinu osigurat će se sredstva prije svega za:

1. nastavak financiranja projekata i programa koji se provode u kontinuitetu,

2. projekte i programe koji su podržani i financijskim sredstvima iz drugih izvora:

- projekti i programi financirani iz državnih, gradskih, općinskih i ostalih izvora,

- zajednički projekti i programi više subjekata iz područja kulture (ustanova, udruga…),

3. projekte i programe manjih i financijski slabijih jedinica lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije,

4. projekte i programe koji su od posebnog interesa i značaja za razvitak i jačanje identiteta i posebnosti Primorsko-goranske županije,

5. kulturološki, umjetnički i strukovno vrijedne projekte i programe,

6. projekte i programe koji potiču i podupiru svekoliko kulturno stvaralaštvo na području Primorsko-goranske županije,

7. projekte i programe koji potiču rad s djecom i mladima,

8. edukacijske projekte i programe (razvoj publike),

9. projekte i programe koji doprinose decentralizaciji kulture na području Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 1. i 2. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2024. godinu.

Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Primorsko-goranske županije za 2024. godinu dodjeljuju se na temelju provedenog Javnog poziva koji se objavljuje na službenim mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije.

Po provedenom postupku Javnog poziva, na temelju prijedloga Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije koje ima savjetodavni karakter, župan Primorsko-goranske županije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava.

Prijedlozi Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije iz stavka 3. ovog članka te ostala potrebna dokumentacija dostavlja se županu Primorsko-goranske županije putem Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava donosi se u roku od 90 (devedeset) dana od dana donošenja Proračuna Primorsko-goranske županije za 2024. godinu.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

S prijaviteljem programa i projekta, kojemu su odobrena financijska sredstva na temelju Odluke iz članka 3. stavka 3. ovog Programa, Primorsko-goranska županija sklapa Ugovor o sufinanciranju.

Članak 5.

Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu nadzire namjensko korištenje sredstava od strane korisnika financijskih sredstava.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/7

URBROJ: 2170-01-01/5-23-57

Rijeka, 26. listopada 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2293&mjesto=00001&odluka=206
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr