SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 38. Četvrtak, 2. studenog 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

202.

Na temelju članka 3. stavka 1. Odluke o osnivanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova („Službene novine“ broj 17/07, 31/13, 27/21 i 2/22), članka 28. stavka 1. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13–pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13- pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština na 21. sjednici od 26. listopada 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o imenovanju članova Županijskog povjerenstva
za ravnopravnost spolova

Članak 1.

U Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1. Lidija Penko, za članicu,

Nevia Krupljanin, za zamjenicu članice

2. Marina Marghetti, za članicu,

Claudia Marghetti, za zamjenicu članice

3. Paula Bogović, za članicu,

Duška Car Drljača, za zamjenicu članice

4. Jadranka Tomašić, za članicu,

Danijela Almesberger, za zamjenicu članice

5. Marta Berčić, za člana,

Karmen Vučetić, za zamjenicu člana

6. Jovana Čutul, za članicu,

Ana Barišić, za zamjenicu članice

7. Lorena Zec, za članicu,

Tina Kovačić, za zamjenicu članice

8. Morena Lekan, članica Županijske skupštine, za članicu,

Orjen Petković, član Županijske skupštine, za zamjenika članice

9. Iva Rinčić, članica Županijske skupštine, za članicu

Boris Popović, član Županijske skupštine, za zamjenika članice.

Članak 2.

Mandat članova Povjerenstva traje četiri godine od dana donošenja odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/7

URBROJ: 2170-01-01/5-23-49

Rijeka, 26. listopada 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2293&mjesto=00001&odluka=202
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr