SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 38. Četvrtak, 2. studenog 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

200.

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 10. i članka 28. stavka 1. točke 14. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18- pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 21. sjednici održanoj 26. listopada 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o potpisivanju Zajedničke izjave o suradnji
Primorsko-goranske županije i
Savezne pokrajine Štajerske

I.

Primorsko-goranska županija potpisivanjem Zajedničke izjave o suradnji formalizira regionalnu suradnju sa Saveznom pokrajinom Štajerskom izražavajući namjeru nastavka postojeće, te produbljivanja daljnje suradnje u područjima obrazovanja, znanosti, istraživanja, inovacija, javne uprave, gospodarstva, zaštite okoliša, obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti, suradnje u multilateralnim međuregionalnim organizacijama, mladih, umjetnosti, kulture i sporta.

II.

U svrhu realizacije suradnje definirane u točki I. ove Odluke, Primorsko-goranska županija potpisat će Zajedničku izjavu o suradnji sa Saveznom pokrajinom Štajerskom.

Zajednička izjava o suradnji Primorsko-goranske županije sa Saveznom pokrajinom Štajerskom izrađena je u tri jednako vrijedna primjerka na hrvatskom, njemačkom i engleskom jeziku te čini sastavni dio ove Odluke.

III.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da temeljem ove Odluke potpiše Zajedničku izjavu o suradnji Primorsko-goranske županije sa Saveznom pokrajinom Štajerskom.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

KLASA: 024-04/23-01/7

URBROJ: 2170-01-01/5-23-45

Rijeka, 26. listopada 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v.r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2293&mjesto=00001&odluka=200
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr