SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 38. Četvrtak, 2. studenog 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

188.

Na temelju članka 14. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu („Službene novine“ broj 43/22), članka 65. stavka 4. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 21. sjednici održanoj 26. listopada 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava za aktivnost „Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite“za Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o rasporedu sredstava za aktivnost „Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite“ za Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 20/23), članak 1. mijenja se i glasi:

„Raspoređuju se sredstva Zavodu za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u iznosu od 1.709.662,54 eura s pozicije proračuna Upravnog odjela za zdravstvo za Program 4206 „Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge“, Aktivnost 420601 „Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite“ iz izvora Prenesena sredstva – opći prihodi i primici (181) za obavljanje redovne djelatnosti u 2023. godini.“.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ovlašćuje se Župan Primorsko goranske Županije da u roku od osam dana od dana donošenja ove Odluke zaključi dodatak ugovoru o korištenju raspoređenih sredstava sa Zavodom za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije prema članku 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

 

 

 

 

 

KLASA: 024-04/23-01/7

URBROJ: 2170-01-01/5-23-24

Rijeka, 26. listopada 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2293&mjesto=00001&odluka=188
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr