SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 38. Četvrtak, 2. studenog 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

185.

Na temelju članka 13. stavka 1. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 10/97, 24/97, 3/02, 20/05, 26/05-pročišćeni tekst i 26/09), članka 19. stavka 1. Statuta Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (KLASA: 023-01/06-01/1; URBROJ: 2170-04-11-06-01 od 23. veljače 2006. godine, KLASA: 023-01/06-01/1, URBROJ: 2170-01-11-10-01 od 23. veljače 2010. godine, KLASA: 023-01/06-01/1, URBROJ: 2170-04-11-15-1 od 8. travnja 2015. godine-pročišćeni tekst i KLASA: 025-01/22-02/20, URBROJ: 2170-48-04-11-22-6 od 20. prosinca 2022. godine), članka 28. stavka 1. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština je na 23. sjednici održanoj 26. listopada 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju prethodne suglasnosti na II. izmjene
i dopune Financijskog plana Županijske uprave
za ceste Primorsko-goranske županije za 2023. godinu
i projekcije za 2024. i 2025. godinu

I.

Daje se prethodna suglasnost na II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu, koje je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije utvrdilo na 34. sjednici održanoj 26. rujna 2023. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/7

URBROJ: 2170-01-01/5-23-19

Rijeka, 26. listopada 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2293&mjesto=00001&odluka=185
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr