SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 36. Petak, 13. listopada 2023.
OPĆINA MRKOPALJ

24.

Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 28/10,10/23) i članka 26. Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije 10/21) na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 03. listopada 2023.godine donosi

Odluku

o izmijeni Odluke o koeficijentima za obračun
plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mrkopalj

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mrkopalj ( Službene novine PGŽ-e br. 30/22) mijenja se članak 2 i glasi:

Redni Radno mjesto Koeficijent

broj

1. Radna mjesta 1. klasifikacijskog ranga 2,386

2. Radna mjesta 5. klasifikacijskog ranga 1,994

3. Radna mjesta 11. klasifikacijskog ranga

referent - komunalni redar 1,680

administrativni referent 1,568

4. Radna mjesta 13. klasifikacijskog ranga 1,120

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

 

 

 

 

 

KLASA: 024-02/23-01/01

URBROJ:2170-29-01-23-21

Mrkopalj, 3. listopada 2023.

Općinsko vijeće općine Mrkopalj

Predsjednica

Helena Crnković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2291&mjesto=51315&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr