SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 36. Petak, 13. listopada 2023.
OPĆINA LOPAR

32.

Temeljem članka 231. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine» br. 83/23) i članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru («Narodne novine» br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) Načelnik Općine Lopar donosi

Dopunu

V. godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom
u Općini Lopar za 2023. godinu

I.

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u Općini Lopar za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) dopunjuje se u Članku V. na način da se dodaje novi stavak koji glasi:

Iz dijela sredstava za redovno upravljanje pomorskim dobrom koja se osiguravaju u proračunu Općine Lopar planira se rekonstrukcija ušća bujice Jamina na k.č. 1094/3 k.o. Lopar u zemljišnim knjigama upisana kao pomorsko dobro.

II.

U preostalom dijelu Plan ostaje neizmijenjen.

III.

Ova Dopuna V. Plana biti će dostavljena nadležnom tijelu Primorsko-goranske županije radi davanja potvrde o usklađenosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Potvrda).

Nakon ishođenja Potvrde, Dopuna Plana i Potvrda biti će objavljeni na mrežnim stranicama i u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Dopuna Plana stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:011-01/22-01/2

URBROJ:2170-24-02-23-6

Lopar, 26. rujna 2023.

NAČELNIK OPĆINE LOPAR

Zdenko Jakuc, dipl.ing.el., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2291&mjesto=51281&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr