SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 36. Petak, 13. listopada 2023.
GRAD RAB

62.

Na temelju članka 35. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 3. listopada 2023. godine, donijelo je

O D L U K U

o razrješenju članice i izboru člana Komisije za izbor
i imenovanja Gradskog vijeća Grada Raba

I.

Sara Krišković razrješuje se dužnosti članice Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Raba, zbog prestanka obnašanja vijećničke dužnosti.

II.

Za člana Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Raba izabire se vijećnik Lovre Ševerdija.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/05

URBROJ: 2170-13-02-01/02-23-3

Rab, 3. listopada 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

PREDSJEDNIK

Željko Dumičić

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2291&mjesto=51280&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr