SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 36. Petak, 13. listopada 2023.
OPĆINA MATULJI

52.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/ 14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 28. rujna 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA

Članak 1.

Članak 5. Odluke o stipendiranju učenika i studenata (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 31/22) mijenja se i glasi:

„Članak 5.

(1) Pravo na prijavu za dodjelu stipendije temeljem školskog/akademskog uspjeha imaju redoviti učenici srednje škole i redoviti studenti preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su državljani Republike Hrvatske,

- imaju prebivalište na području Općine Matulji najmanje posljednje tri godine bez prekida, u trenutku objave Natječaja, dok je kod statusa udomljenog djeteta, dovoljna prijava boravišta na području Općine Matulji u trenutku objave Natječaja,

- da nisu pravomoćno osuđivani za kazneno djelo niti da se protiv njih vodi kazneni postupak,

- da su učenici I. razreda srednje škole koji su u svakoj od prethodne dvije školske godine (VII. i VIII. razred osnovne škole) ostvarili prosječan uspjeh u visini prosječne ocjene 5,00 te opisnu ocjenu iz vladanja uzorno,

- da su učenici II., III. i IV. razreda srednje škole koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili uspjeh u visini prosječne ocjene 4,50 i više te opisnu ocjenu iz vladanja uzorno,

- da su studenti polaznici I. godine redovnog studija koji su u svakoj od prethodne dvije školske godine ostvarili uspjeh u visini prosječne ocjene 4,50 i više,

- da su studenti viših godina preddiplomskog i diplomskog studija kao i viših godina integriranog preddiplomskog i diplomskog studija te stručnog studija koji su u prethodnoj godini redovnog studija ostvarili najmanje 54 ECTS bodova i prosječnu ocjenu 4,00 i više,

- da su studenti polaznici I. godine redovnog diplomskog sveučilišnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija sa stečenom svjedodžbom na završenom preddiplomskom studiju (prvostupnici) koji su na završenom preddiplomskom studiju ostvarili prosječnu ocjenu 4,00 i više.

(2) Pravo na prijavu za dodjelu stipendije za deficitarna zanimanja imaju redoviti učenici srednje škole i redoviti studenti preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su državljani Republike Hrvatske,

- imaju prebivalište na području Općine Matulji najmanje posljednje tri godine bez prekida, u trenutku objave natječaja, dok je kod statusa udomljenog djeteta, dovoljna prijava boravišta na području Općine Matulji u trenutku objave Natječaja,

- da nisu pravomoćno osuđivani za kazneno djelo niti da se protiv njih vodi kazneni postupak,

- da su upisani u programe za stjecanje zvanja koje se smatra deficitarnim zanimanjem,

- da su učenici I. razreda srednje škole koji su u svakoj od prethodne dvije školske godine (VII. i VIII. razred osnovne škole) ostvarili uspjeh u visini prosječne ocjene 3,50 i više te opisnu ocjenu iz vladanja uzorno,

- da su učenici II., III. i IV. razreda srednje škole koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili uspjeh u visini prosječne ocjene 3,50 i više te opisnu ocjenu iz vladanja uzorno,

- da su studenti polaznici I. godine redovnog studija koji su u svakoj od prethodne dvije školske godine ostvarili uspjeh u visini prosječne ocjene 4,50 i više,

- da su studenti viših godina preddiplomskog i diplomskog studija kao i viših godina integriranog preddiplomskog i diplomskog studija te stručnog studija koji su u prethodnoj godini redovnog studija ostvarili najmanje 48 ECTS bodova i prosječnu ocjenu 3,50 i više,

- da su studenti polaznici I. godine redovnog diplomskog sveučilišnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija sa stečenom svjedodžbom na završenom preddiplomskom studiju (prvostupnici) koji su na završenom preddiplomskom studiju ostvarili prosječnu ocjenu 3,50 i više

(3) Pravo na prijavu za dodjelu stipendije temeljem imovinskog statusa imaju redoviti učenici srednje škole i redoviti studenti preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su državljani Republike Hrvatske,

- imaju prebivalište na području Općine Matulji najmanje posljednje tri godine bez prekida, u trenutku objave natječaja, dok je kod statusa udomljenog djeteta, dovoljna prijava boravišta na području Općine Matulji u trenutku objave Natječaja,

- da nisu pravomoćno osuđivani za kazneno djelo niti da se protiv njih vodi kazneni postupak,

- da svi članovi zajedničkog kućanstva imaju prebivalište na području Općine Matulji najmanje posljednje tri godine bez prekida, ukoliko se stipendija ostvaruje temeljem uvjeta prihoda, odnosno da udomljena djeca članovi kućanstva, imaju prijavljeno boravište na području Općine Matulji, u trenutku objave Natječaja,

- da su učenici I. razreda srednje škole koji su u svakoj od prethodne dvije školske godine (VII. i VIII. razred osnovne škole) ostvarili uspjeh u visini prosječne ocjene 3,50 i više te opisnu ocjenu iz vladanja dobro ili uzorno,

- da su učenici II., III. i IV. razreda srednje škole koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili uspjeh u visini prosječne ocjene 3,50 i više te opisnu ocjenu iz vladanja dobro ili uzorno,

- da su studenti polaznici I. godine redovnog studija koji su u svakoj od prethodne dvije školske godine ostvarili uspjeh u visini prosječne ocjene 4,00 i više,

- da su studenti viših godina preddiplomskog i diplomskog studija kao i viših godina integriranog preddiplomskog i diplomskog studija te stručnog studija koji su u prethodnoj godini redovnog studija ostvarili najmanje 45 ECTS bodova i prosječnu ocjenu 3,50 i više,

- da su studenti polaznici I. godine redovnog diplomskog sveučilišnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija sa stečenom svjedodžbom na završenom preddiplomskom studiju (prvostupnici) koji su na završenom preddiplomskom studiju ostvarili prosječnu ocjenu 3,50 i više

- da ostvaruju jedan od uvjeta (socijalan uvjet, uvjet prihoda ili ostali uvjet) sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Općine Matulji

(4) Pod pojmom prethodne dvije školske godine u smislu ove Odluke, podrazumijevaju se dvije školske godine u kontinuitetu koje prethode godini u kojoj se podnosi prijava.

Članak 2.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-02/0008

URBROJ: 2170-27-01/1-23-4

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Juračić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2291&mjesto=51211&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr